نخستین پیش نشست کتابخانه عمومی و گفتمان ملی کارآفرینی دانش‌بنیان هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود
پیش‌نشست کتابخانه عمومی و گفتمان ملی کارآفرینی دانش‌بنیان در تاریخ شنبه ۱۷ دی‌‌ماه ۱۴۰۱، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محیط ادوبی کانکت انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی برگزار خواهد شد.
«خدمات کتابخانه‌های عمومی برای کسب‌و‌کارهای کوچک (تجارب کتابخانه‌های عمومی کانادا و ایران)» عنوان نخستین پیش‌نشست کتابخانه عمومی و گفتمان ملی کارآفرینی دانش‌بنیان است. آقای دکتر داوود حاصلی – عضو هیئت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی – دبیر این پیش‌نشست، و آقای سعید فروزی – کتابدار کتابخانه سوری ونکوور – و خانم زینب صفوی – دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا – مهمانان آن هستند.
‌انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، هفتمین کنگرۀ ملی متخصصان علوم اطلاعات را با مجموعه ای از پنل‌های موضوعی مرتبط با کارآفرینی، اشتغال و کسب و کارهای حرفه‌ای دانش‌بنیان در علوم اطلاعات، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد کرد. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پیوند در بستر ادوبی کانکت در این نشست شرکت کنند.

آخرین اخبار