نخستین پیش نشست کتابخانه های کودکان در موزه کودکی ایرانک برگزار می شود

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان با موضوع «ارزیابی سه نشست پیشین در کنگره‌های گذشته» در روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ مهرماه در محل موزه کودکی ایرانک واقع در سالن گنجینه ساختمان آرشیو ملی برگزار خواهد شد. از همه علاقمندان دعوت می شود تا در این نشست حضور پیدا کنند.

آخرین اخبار