نسخه الکترونیکی چکیده‌نامه نشست‌ها و مقالات کنگره منتشر شد

Brochure cover

چکیده گفتگوهای نشست‌های هم‌اندیشی و چکیده مقاله‌های ارائه شده در نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران بصورت الکترونیکی از سایت انجمن کتابداری منتشر شده است.

فایل الکترونیکی چکیده نامه را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

آخرین اخبار