نام پنل: نوآوری و فناوریهای نوظهور

دبیر پنل: دکتر مصطفی امینی

مصاحبه‌ها

دکتر مصطفی امینی

https://s19.picofile.com/file/8434831992/%D9%BE%D9%86%D9%84_%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1.mp3.html

مصاحبه‌ها