نام پنل: کتابخانه آموزشگاهی

دبیر پنل: دکتر نسترن پورصالحی

پیش‌نشست‌ها

مصاحبه‌ها

دکتر نسترن پورصالحی

https://s17.picofile.com/file/8427873334/WhatsApp_Audio_2021_03_13_at_18_55_14.mp3.html

مصاحبه‌ها

دکتر نسترن پورصالحی

لایوهای اینستاگرام

نگرش‌ها و تجربه های کتابداران آموزشگاهی

نگرش‌ها و تجربه های کتابداران آموزشگاهی

نگرش‌ها و تجربه های کتابداران آموزشگاهی

نگرش‌ها و تجربه های کتابداران آموزشگاهی