نام پنل: کتابخانه دانشگاهی

دبیر پنل: دکتر محمد صابری

مصاحبه‌ها

فیلم پنل در کنگره ششم

چکیده

کتابخانه‌های دانشگاهی

تحول دیجیتال در کتابخانه‌های دانشگاهی

دبیر نشست:

دکتر محمدکریم صابری( عضو هیئت‌علمی و مدیر اطلاع‌رسانی پزشکی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان)

اعضای نشست:

دکتر منصور کوهی رستمی (عضو هیئت‌علمی و رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر رسول زوارقی (عضو هیئت‌علمی و رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه تبریز)

مریم انصاری (مسئول بخش دیجیتال و مدیر روابط عمومی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر مریم پاکدامن (دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی)

سخنران ویژه:

دکتر Lili Li (دانشگاه جورجیا جنوبی)

چکیده:

تحول دیجیتال در حال تبدیل شدن به موضوع اصلی سازمان‌ها در سراسر جهان است و پیش‌بینی می‌شود سازمان‌هایی که قادر به تطبیق با تغییرات عصر دیجیتال نباشند قربانیان داروینیسم دیجیتالی خواهند شد و اثرگذاری خود را از دست خواهند داد. کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان سازمان‌های داده‌محور که با هدف پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه به وجود آمده‌اند از این قاعده مستثنی نیستند و باید در مسیر تحول دیجیتال قرار گرفته و از فناوری های نوظهور در ارائه خدمات به کاربران خود استفاده کنند. در گذشته کتابخانه‌های دانشگاهی می‌توانستند با روشهای سنتی به اهداف خود برسند و رسالت‌های اصلی خود را که حمایت از آموزش و پژوهش است انجام دهند اما امروزه این کار شدنی نیست، زیرا فناوری اطلاعات ما را احاطه کرده و کتابخانه‌های دانشگاهی چاره‌ای جز تحول دیجیتال ندارند. تحول دیجیتال، سیر دگردیسی الزامی عصر حاضر و تغییری شگرف در عملکرد یک سازمان با محوریت فناوری‌های تحول‌آفرین است. اینترنت اشیا، رایانش ابری، اپلیکیشن‌های موبایلی، رسانه‌های اجتماعی، واقعیت مجازی و افزوده، تحلیل‌گری داده، هوش مصنوعی و بلاکچین از مهم‌ترین فناوری‌های تحول‌آفرین هستند. تحول دیجیتال به معنی استفاده تزئینی و مدگرایانه از فناوری‌های نوین نیست، بلکه زمانی می‌توانیم مدعی تحول دیجیتال شویم که این فناوری‌ها، مدل‌ فعالیت، تجربه‌های ذینفعان و فرایندهای عملیاتی کتابخانه‌های دانشگاهی را به نحو مطلوبی زیر و رو کرده باشند. در واقع، تحول دیجیتال در کتابخانه‌های دانشگاهی، تحول عمیق فعالیت‌ها و فرآیندهای کتابخانه‌ای با تغییر عمیق در رهبری، تفکر، تشویق به نوآوری، افزایش استفاده از فناوری برای بهبود تجربه دیجیتالی کارکنان، کاربران و ذینفعان کتابخانه‌ها است. بر این اساس، پنل کتابخانه‌های دانشگاهی، در پیش‌نشست‌های خود به دنبال بررسی پیش‌ران‌های خارجی و مراحل تحول دیجیتال در کتابخانه‌های دانشگاهی بود. در پنل اصلی کتابخانه‌های دانشگاهی در روز اختتامیه کنگره ششم متخصصان علم اطلاعات، به فرصتها و چالشهای تحول دیجیتال در کتابخانه‌‏های دانشگاهی، تجارب دیجیتال‌سازی در کتابخانه‌‏های دانشگاهی، فناوری‌های تحول آفرین دیجیتال و آینده کتابخانه‌های دانشگاهی در عصر دیجیتال پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها:

عصر دیجیتال، تحول دیجیتال، تجارب دیجیتال‌سازی، کتابخانه‌های دانشگاهی

محورهای موضوعی:

فرصت‌ها و چالش‌های تحول دیجیتال در کتابخانه‌‏های دانشگاهی؛ تجارب جهانی دیجیتال‌سازی در کتابخانه‌‏های دانشگاهی؛ تجربه دیجیتال و تجارب زیسته کتابخانه‌های دانشگاهی در دوران کرونا؛ فناوری های تحول آفرین دیجیتال و خدمات کتابخانه‌ای مبتنی بر تلفن همراه در کتابخانه‌های دانشگاهی؛ آینده کتابخانه‌های دانشگاهی در عصر دیجیتال.