نام پنل: کتابخانه کودکان

دبیر پنل: دکتر مينا ذاکرشهرک

مصاحبه‌ها

فیلم پنل در کنگره ششم

چکیده

تحول در کتابخانه های کودک و نوجوان در عصر دیجیتال
دبیر نشست: دکتر مینا ذاکرشهرک، معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سخنرانان نشست:
آقای دکتر محسن زین العابدینی(عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی؛ رئیس شبکه مروجان کتابخوانی کشور)
آقای دکتر رضا بصیریان جهرمی (استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)
خانم مهندس سپیده شاهی(مدیر عامل و مدیر محصول کتابخانه پلتفرمی دیجیتال بوم، کارشناس ارشد طراحی صنعتی، پژوهشگر و طراح فراگیر، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات دانشگاه او سی ای دی کانادا

مهمان خارجی:
آقای ناصر طبایی( مدیر انتشارات صدرا در مسکو)

چکیده:
کتابخانه های کودک از نشانه‌های بارز بالندگی فرهنگ و تمدن ملت‌ها است و به منزله نهادی در عصر تحول دیجیتال، نیازمند اداره خوب، کارا و اثربخش است. ارائه خدمات کتابخانه‌ای به کودکان هرگز به اندازه امروز برای کودکان و خانواده‌هایشان در سراسر دنیا حائز اهمیت نبوده است. مسئله دسترسی به گنجینه دانش و منابع چندفرهنگی جهان، همراه با کسب مهارت های سوادآموزی و فراگیری، جای خود را به عنوان اولویت‌های جوامع بازکرده اند. کتابخانه‌هایی که از سطح کیفی بالا برخوردار باشند، کودکان را برای همیشه مجهز به مهارت های سوادآموزی و یادگیری می‌کنند و آنان را برای شرکت و همکاری در فعالیت‌های اجتماعی آماده می‌سازند. این گونه کتابخانه‌ها باید خود را مدام با تغییرات روزافزون جامعه وفق دهند و نیازهای اطلاعاتی، فرهنگی و تفریحی همه کودکان را برآورده کنند. کتابخانه های ساده و فاقد فناوری های کارا در دنیای جدید نمی توانند نقش فرهنگی ایفا کنند. نادیده گرفتن تحولات در تکنولوژی ارتباطات و عدم بکارگیری آنها در انتقال پیامها و محتوای فرهنگی و هنری مطلوب، ما را در عرصه فرهنگ در حالت انفعالی قرار خواهد داد و شرایط را برای نفوذ پیام ها و محتواهای فرهنگی خارجی آماده می سازد. در این راستا، درسه پیش نشست برگزارشده، تلاش شد مباحث مرتبط با محورهای توسعه کتابخانه های کودک و نوجوان در عصر تحول دیجیتال مورد بررسی قرار بگیرد و صاحب نظران و متخصصان این حوزه، با به اشتراک گذاری دانش و تجربیات خود، از زوایا و ابعاد مختلفی به موضوع تحول در کتابخانه های کودک و نوجوان پرداختند. پنل اصلی کتابخانه های کودک ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰، با نگاهی به وضعیت کتابخانه های کودک و صنعت نشر کتاب کودک در کشورهای توسعه یافته، اهمیت و کاربست بازی وارسازی در کتابخانه ها و معرفی کتابخانه دیجیتال بوم به محورهای توسعه کتابخانه های کودک و نوجوان در عصر دیجیتال خواهد پرداخت.
کلید واژه ها: کتابخانه کودک و نوجوان، تحولات فناورانه، عصر دیجیتال، بازی وارسازی، تفکر پلتفرمی، نشر کتاب کودک

محورهای موضوعی
• وضعیت کتابخانه های کودکان درکشورهای توسعه یافته در شرایط تحول دیجیتال؛
• ابعاد وکارکردهای کتابخانه ملی کودک ؛
• وضعیت نشر کتاب کودک در روسیه؛
• اهمیت بازی‌وارسازی (گیمیفیکشن) برای کودکان ؛
• دلایل کاربست بازی‌وارسازی در محیط‌های کتابخانه‌ای برای کودکان و نوجوانان ؛
• نقش نظریه‌های روانشناختی در جذب کودکان و نوجوانان به فعالیت‌های کتابخانه‌ای ؛
• معرفی کتابخانه دیجیتال بوم