نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات
اولین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان روز چهارشنبه،‌ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ با موضوع «تحول در کتابخانه های کودک در عصر دیجیتال» به دبیری خانم دکتر مینا ذاکر شهرک (معاون پژوهش ادارۀ کل آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) در فضای ادوبی کانکت انجمن برگزار خواهد شد.
مهمانان این پیش‌نشست آقای دکتر سیامک محبوب (پژوهشگر مطالعات خواندن)، خانم‌ها الهام دارابی (رئیس گروه آموزش و ترویج قصه‌های ایرانی، رئیس ادارۀ قصه‌گویی و دبیر انجمن قصه گویی ایران) و شهرزاد مقصودی نسب (تسهیل‌گر دوره‌های کتابخوانی، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی) خواهند بود.
علاقه مندان می توانند برای حضور در این نشست که در بستر ادوبی کانکت برگزار می شود، در روز و ساعت مقرر، از اینجا وارد جلسه شوند.

آخرین اخبار