چهارمین دوره مسابقه خواندن ، دانستن، تغییر دادن (ششمین کنگره : تهران : ۱۴۰۰) (با تاکید بر دانشجویان کارشناسی)
چهارمین دوره مسابقه خواندن ، دانستن، تغییر دادن  (ششمین کنگره : تهران : ۱۴۰۰)
(با تاکید بر دانشجویان کارشناسی)
آقای ابراهیم عمرانی، لطفا به عنوان دبیر مسابقه خواندن ، دانستن، تغییر دادن، توضیحی درباره این مسابقه می‌دهید؟
انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران تلاش دارد هم‌زمان با ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برای مشارکت بیشتر دانشجویان، به ویژه دانشجویان کارشناسی، مسابقه خواندن، دانستن، تغییر دادن را برگزار می‌نماید. این مسابقه، در دوره‌های گذشته ویژه دانشجویان کارشناسی بود، اما در این دوره علاوه بر دانشجویان کارشناسی، در سطح دوم، دانش آموختگان کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران با مدرک کارشناسی (کتابداری و غیر کتابداری) که در دوسال اخیر شاغل در کتابخانه‌ها هستند را هم به این مسابقه دعوت می‌کنیم.
در این مسابقه چه کتاب‌هایی را می‌توانند معرفی کنند؟
کتابهای غیر درسی در این مسابقه می توانند معرفی شوند، داستان و غیر داستان، ادبیات، هنر، علوم اجتماعی، ….
داوری این مسابقه چه‌گونه است؟
معرفی‌های دریافتی در دو مرحله داوری می‌شوند. مرحله داوری عمومی که داوران، تایید می کنند که این معرفی به مسابقه راه یافته است، و مرحله دوم، ارسال به داوران مختلف بر حسب نوع و محتوای کار برای داوری نهایی ارسال می‌شود. و دوبرابر ظرفیت جوایز مسابقه، برای یک مصاحبه حضوری یا مجازی دعوت خواهند شد و در اختتامیه کنگره نتایج اعلام می‌گردد.
درباره جایزه ترویج هم توضیح می‌دهید؟
این مسابقه در دو سطح انجمن‌های علمی دانشجویی مروج خواندن و کتابداران مروج خواندن برگزار می‌شود که داوطلبین می‌توانند تجربه‌های ترویجی خود را با ارسال اسناد مرتبط به دبیرخانه مسابقه بفرستند تا بررسی و در مسابقه شرکت داده شوند. برای انجمن‌ها، این جایزه به انجمن‌های علمی دانشجویی حوزه علوم اطلاعات در دانشگاه‌ها تعلق می گیرد، ولی در مورد افراد مروج همان گروه‌هایی که در بالا برای معرفی و نقد کتاب نام برده شده اند، می توانند شرکت کنند.
جوایز این مسابقات چیست؟
به آثار خوب و برگزیده مانند کنگره‌های قبلی جوایزی تقدیم خواهد شد:
  • خریدکتابهای مورد علاقه برگزیده‌ها یا بن خرید کتاب
  • انتشار معرفیها در برگ سپید لیزنا و دریافت لوح برگ سپید برای برگزیدگان
در آخر لطفا درمورد فرمت معرفی و مهلت ارسال برای داوطلبین هم توضیح دهید.
مهلت ارسال تا ۳۱ فروردین است و فرمت معرفی و نقدهای ارسالی در پوستر هست و فرم مربوط به مسابقه نیز در سایت کنگره قرار داده شده است، ولی در اینجا هم عرض می کنم :
عنوان کتاب
معرفی نویسنده کتاب معرفی شده: حد اکثر در ۱۰۰ کلمه
معرفی / نقد کتاب و برگزیده هایی از متن در صورت لزوم (دست کم ۳۰۰ کلمه)
معرفی داوطلب و علایق و تجربه‌های او در حوزه خواندن و ترویج خواندن  (حد اکثر ۱۰۰ کلمه)
منابع و سایتهایی که در برای کتاب موردنظر قبلا مطلبی منتشر کرده اند.

آخرین اخبار