کارگروه‌های تخصصی

نشست‌های تخصصی کنگره ششم

۱- کتابخانه‌های پزشکی

۲- اخلاق اطلاعات

۳- مطالعات صنفی

۴- کتابخانه‌های دانشگاهی

۵- کتابخانه‌های عمومی

۶- آرشیوهای صمعی و بصری

آخرین اخبار