کمیته اجرایی نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات اعلام شد

هسته اولیه کمیته اجرایی برای پیگیری‌ها و مکاتبات و به روزرسانی نگهداری وبگاه کنگره با شرکت افراد زیر تشکیل شده و اعضای دیگر کمیته اجرایی به مرور و با نزدیک شدن به برگزاری از میان داوطلبان برگزیده و معرفی خواهند شد:

دبیر اجرایی سید ابراهیم عمرانی     
congress@ilisa.ir
مسئول دبیرخانه و وبگاه    
نسا رضایی support@ilisa.ir
پیگیری‌های جاری ساناز امامی articles@ilisa.ir

داوطلبانی که درخواست عضویت در کمیته اجرایی کنگره را دارند می‌توانند درخواست خود را از طریق لینک زیر ارسال نمایند.

درخواست عضویت در کمیته اجرایی

 

 

آخرین اخبار