کمیته علمی- دومین کنگره

دبیر: دکتر فریبرز خسروی

دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم

گیتی حیدری

دکتر سید مهدی طاهری

پروانه مدیرامانی

دکتر امیررضا اصنافی

دکتر فریبرز درودی

دکتر محمد هیوا عبدخدا

 فرامرز مسعودی

دکتر محمد اعظمی

دکتر رضا رجبعلی بگلو

سید ابراهیم عمرانی

دکتر یزدان منصوریان

دکتر ابراهیم افشار

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی

دکتر رحمت‌اله فتاحی

متینه‌السادات معین

دکتر سعیده اکبری داریان

دکتر فاطمه رهادوست

 دکتر نورالله مرادی

دکتر نرگس نشاط

مصطفی امینی

دکتر محمد زره‌ساز

دکتر سمیه سادات آخشیک

دکتر مژده سلاجقه

دکتر زویا آبام

دکتر هاجر ستوده

فاطمه پازوکی

دکتر مهدی شقاقی

دکتر محمد توکلی‌زاده راوری

دکتر محمد کریم صابری

دکتر علیرضا ثقه‌الاسلامی

دکتر میترا صمیعی

کاظم حافظیان رضوی

دکتر مهدی علیپور حافظی

 

 

آخرین اخبار