مسئولیت بررسی برنامه‌های علمی کنگره و پاسخ‌گویی به مسایل علمی کنگره برعهده کمیته علمی است. دبیر علمی، مسئول کمیته علمی است که عضو کمیته راهبری کنگره نیز هست. این کمیته با کمیته‌های ارزیابی و انتشارات انجمن در ارتباط است.

وظایف

وظایف کمیته علمی  به سه دوره زمانی به‌شرح زیر تقسیم می‌شود:

  • پیش از برگزاری

۱)              برنامه‌ریزی علمی نشست‌ها؛

۲)              تعیین زمینه (تِم) موضوعی؛

۳)              تعیین موضوع نشست‌ها (پنلها)؛

۴)              تعیین دبیران نشست؛

۵)              تصویب اعضای نشست؛

۶)              تهیه فراخوان هر نشست؛

۷)              داوری ایده‌ها و تجربه‌ها؛

۸)              داوری جوایز؛

۹)               تهیه فراخوان مقاله‌ها؛

۱۰)          تهیه فراخوان جوایز؛

۱۱)          تهیه چکیده‌‌نامه؛

۱۲)          تدوین معیارهای ارزیابی.

  • هنگام برگزاری

۱)   برگزاری نشست‌های عملی؛

۲)   تدوین بیانیه نشست‌ها (با یاری دبیر هر نشست)؛

۳)   تدوین بیانیه پایانی.

۵-۲-۱-۳. پس از برگزاری

۱)  بررسی نتایج ارزیابی هر نشست؛

۲)  ویراستاری علمی آثاری که چاپ / انتشار آنها تأیید شده است.

اعضا

 اعضای کمیته علمی به پیشنهاد کمیته راهبری کنگره و تأیید هیئت مدیره انجمن و از میان خبرگان، حرفه‌مندان و اعضای هیئت علمی فعال رشته و در صورت لزوم از سایر رشته‌ها انتخاب می‌شوند.

  •  کارگروه‌ها

کمیته علمی دربرگیرنده کارگروه‌های زیر است:

–     کارگروه انتخاب سخنرانان؛

–     کارگروه داوری جایزه‌ها؛

–     کارگروه داوری تجربه‌ها و ایده‌ها؛

–     کارگروه برگزاری نشست‌ها.

دبیر علمی کنگره ششم

دکتر میترا صمیعی

samiei.mitra66[at]gmail.com

لیست اسامی دبیران کنگره ششم

ردیف

نام پنل

نام دبیر

آدرس ایمیل

تصویر

۱

کتابخانه پزشکی

دکتر فرزانه فضلی

f.fazli[at]behdasht.gov.ir

۲

کتابخانه ملی

دکتر اعظم نجفقلی‌نژاد

najafgholinezhad[at]gmail.com

۳

کتابخانه آموزشگاهی

دکتر نسترن پورصالحی

poursalehi[at]gmail.com

۴

کتابخانه دانشگاهی

دکتر محمد صابری

mohamadsaberi[at]gmail.com

۵

کتابخانه تخصصی/بهبود مستمر

گیتی حیدری و فرامرز مسعودی

guitiheydari[at]gmail.com

۶

کتابخانه عمومی

دکتر فاطمه پازوکی

pazooki.lis[at]gmail.com

۷

کتابخانه کودکان

دکتر مینا ذاکر

minazaker[at]gmail.com

۸

آموزش

دکتر رحمان معرفت

rmarefat[at]gmail.com

۹

آرشیوهای دیداری-شنیداری

سپیده سیروس کبیری

ciruskabiri[at]gmail.com

۱۰

علم سنجی

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

Noroozi[at]shahed.ac.ir

۱۱

نوآوری و فناوری‌های نوظهور

دکتر مصطفی امینی

Mostafa.amini[at]yahoo.com

۱۲

اخلاق پژوهش

عباس رجبی

abrajabi[at]gmail.com

۱۳

مطالعات صنفی

دکتر محمد زره‌ساز

zerehsaz[at]khu.ac.ir

۱۴

آرشیو منابع چاپی و اسناد

دکتر غلامرضا عزیزی

greazizi[at]gmail.com

azizi

۱۵

دانشجویان و دانش آموختگان

فهیمه علی‌عسکری

Fahimealiaskari[at]gmail.com

aliasgari

۱۶

شاخه‌های استانی

دکتر حسن مقدس‌زاده

moghaddas1354[at]gmail.com

۱۷

سازماندهی اطلاعات

دکتر ملیحه درخوش

dorkhosh[at]ut.ac.ir

خانم درخوش

۱۸

مدیریت اطلاعات پژوهشی

ابراهیم عمرانی

emrani[at]irandoc.ac.ir

آقای ابراهیم عمرانی

۱۹

تاک

دکتر مریم پاکدامن و دکتر امیررضا اصنافی

M.pakdaman[at]gmail.com Aasnafi[at]gmail.com