گزارش برگزاری نشست افتتاحیه: حفظ و اشاعه میراث مکتوب -میراث دیجیتال
 
 
نشست افتتاحیه: حفظ و اشاعه میراث مکتوب – میراث دیجیتال
 
دبیر: دکتر عبدالحسین فرج پهلو
اعضا: دکتر فریبرز خسروی، دکتر امیر غایبی و دکتر سعید انبارلویی 
 
خلاصه:
یونسکو در سال ۲۰۰۲ به عنوان بخشی از پروژه «حافظه جهانی» منشوری را با عنوان «منشور یونسکو درباره نگهداری میراث دیجیتال» منتشر کرد. این منشور که بر اصول نگهداری و دسترس‌پذیری پایدار بر میراث دیجیتال جهانی تاکید دارد، راهبردهایی را برای نگهداری این میراث ارائه کرده است. در این نشست مباحثی چون نقش کتابداران در ورود آگاهانه و فرهنگ‌سازی برای استفاده از رادیو، تلویزیون و وسایل انتقال اطلاعات، تعریف میراث دیجیتال و انواع آن، دسترس پذیر بودن منابع و حفاظت و مدیریت منابع دیجتال، تولید و پردازش اطلاعات و حفظ و نگهداری و اشاعه اطلاعات بررسی شد.

آخرین اخبار