گزارش برگزاری نشست انجمن و مسائل آن: بررسی نظام‌نامه شاخه‌های انجمن
نشست انجمن و مسائل آن: بررسی نظام نامه شاخه های انجمن
 
دبیر: دکتر محمد زره ساز
اعضا: دکتر فریبرز خسروی، دکتر رحمت الله فتاحی، دکتر محمدرضا قانع، دکتر موسی یمین فیروز، خانم سولماز زرداری
 
ارائه ویژه: نسا رضایی
 
خلاصه: 
این نشست در ساعت ۱۹ و ۳۰ در محل کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار شد. در این نشست به بررسی مشکلات و چالش‌های شاخه‌ها، توقعات انجمن مرکزی از شاخه‌ها، دریافت پیشنهادات برای اصلاح و تصحیح نظام‌نامه شاخه‌ها و قابلیت‌های وب‌سایت انجمن برای فعالیت شاخه‌ها پرداخته شد. جلسه با بیان دیدگاه‌های افراد شرکت کننده پیرامون موضوع نشست در ساعت ۲۲ به پایان رسید.

آخرین اخبار