گزارش برگزاری نشست کتابخانه‌های تخصصی: بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه‌های تخصصی در سازمان‌ها
 
نشست کتابخانه‌های تخصصی: بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه‌های تخصصی در سازمان‌ها
 
دبیر: گیتی حیدری
 اعضا: دکتر جیران خوانساری، دکتر محسن حاجی زین العابدینی، مریم پاکدامن، دکتر زهره غلامحسین زاده و  محمود فاخری
 
خلاصه: 
در این نشست که حدود ۲ ساعت به طول انجامید اعضای نشست صحبت‌های خود را در قالب ۴ محور ادامه دادند. از موضوعات مطرح شده می‌توان به بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های تخصصی در سازمان‌ها، چشم‌انداز وضعیت مطلوب کتابخانه‌های تخصصی در سازمان‌ها، نقش کتابداران موضوعی در ارتقای سطح خدمات این نوع از کتابخانه‌ها‌، نقش این کتابخانه‌ها در راهبری مدیریت دانش، استقرار مدیریت دانش در شرکت مادر تخصصی توانیر، نقش آموزش کاربران کتابخانه‌های تخصصی و تبلیغات برای تثبیت جایگاه این نوع از کتابخانه‌ها اشاره کرد. نشست در ساعت۱۶ با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.

آخرین اخبار