گزارش برگزاری نشست کتابخانه ملی و مسائل آن: تعامل کتابخانه ملی با میراث مکتوب دیجیتال
نشست کتابخانه ملی و مسائل آن: تعامل کتابخانه ملی با میراث مکتوب دیجیتال
 
دبیر: رضا شهرابی فراهانی
اعضا: دکتر ناهید بنی اقبال، دکتر علیپور حافظی و ملیحه درخوش
 
خلاصه:
مباحث مطرح شده در این نشست سازماندهی منابع غیرکتابی در کتابخانه ملی، روند مستندسازی، تولید منابع در زمینه مستندات، مراحل فرایند درخواست مستند، فعالیت های بخش شاپا کتابخانه ملی، پردازش اطلاعات با استفاده از فراداد، سامانه دیجیتال کتابخانه ملی، مدیریت منابع دیجیتال، حافظه ملی دیجیتال.
در پایان نشست پرسش و پاسخ درباره فعالیت های کتابخانه ملی صورت گرفت

آخرین اخبار