آموزه شماره سیزدهم
سرویس اطلاعاتی ابسکو در طی توافقی از خدمات Zepheria استفاده می‌کند.
▪️زفیرا ارائه کننده  زیرساخت داده‌های پیوندی در سطح گسترده و غیرمتمرکز است.
▪️هدف زفیرا اتصال کتابخانه‌ها، آرشیوها و موزه‌ها برای ساختن یک جهان هوشمندتر است.
▪️زفیرا داده‌های پیشین و مخفی را برای کاربران آشکار می‌کند و ارتباط بین سیستم‌های کتابخانه و وب را تسهیل می‌بخشد. این جمع‌آوری خود به تقویت ابسکو نیز کمک می‌کند و اطلاعات را در هر زمان و مکان و در هر شکل به کاربران ارائه می‌کند.
▪️اخیراً زفیرا مدیریت فنی کتابخانه کنگره در توسعه استاندارد داده‌های پیوندی بیب‌فریم برای داده‌های کتاب‌شناختی را بر عهده گرفته است.
▪️داده‌های پیوندی زفیرا منجر می‌شود داده‌های کتابخانه در وب و در گراف‌های دانش گوگل و سایر موتورهای جستجو ارجاع داده شوند. این امر منجر می‌شود کاربران بیشتری به سیستم‌های کتابخانه‌ای مراجعه کنند و محتوا برای کاربران غنی‌تر و مرتبط تر شود.
▪️یکپارچگی و اتصال مجموعه داده‌های کتابخانه‌ها در مجموعه دانشی گوگل در سال اخیر اهمیت این امر را برای کتابخانه‌ها آشکار ساخته است.
▪️همکاری ابسکو با زفیرا اولین بار در سال ۲۰۱۵ شکل گرفت.

آخرین اخبار