آموزه شماره نه

پنج ذهنیت یک کارآفرین

🔹موفقیت اجتناب‌ناپذیر است؛ به حدی سرسخت باشید که تسلیم نشوید اما در رویکرد خود انعطاف‌پذیر باشید.
🔹باید روی خودت سرمایه‌گذاری کنی؛ با خواندن کتاب، شرکت در رویدادها و استخدام منتور توانایی‌های خودتان را تقویت کنید. اگر حاضر به سرمایه‌گذاری روی خودت نباشی چرا باید دیگری روی کار کردن با تو سرمایه‌گذاری کند؟
🔹بهترین هنوز فرا نرسیده یک کارآفرین یک روز در اوج و روز دیگر در قعر است؛ باید بدانید که از سختی‌ها عبور و پیشرفت خواهید کرد.
🔹شکست تنها یک بازخورد است؛ شکست چیزی نیست که بتوانید از آن کناره‌گیری کنید باید آن را تعقیب کنید.
🔹اقدام مداوم یک اصل است؛ با پنج ساعت تمرین به بدنی سالم نخواهید یافت، بلکه باید مداوم تمرین کنید.

آخرین اخبار