اموزه شماره هفت

 چالش‌های کارآفرینی برای متخصصان علم اطلاعات

▪️ فقدان روحیه کارآفرینی: نبود روحیه کارآفرینی در دانش‌آموختگان علم اطلاعات بارز است به طوری که اکثر فناوری‌های نوظهور مرتبط با رشته توسط فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌ها شکل گرفته است.
▪️ ترس از رقابت و شکست: ترس از رقابت مانع ورود به عرصه کارآفرینی است که ممکن است ناشی از عدم یادگیری مهارت‌های کارآفرینی باشد.
▪️ فقدان دانش برقراری ارتباط با نهادهای سرمایه‌گذار: نداشتن چگونگی ارتباط با سایر نهادها مانند بانک، سرمایه‌گذاران و نهادهای تبلیغاتی ممکن است مانع ورود متخصصان علم اطلاعات به عرصه کارآفرینی شود.
▪️ نداشتن مهارت با پیشرفت فناوری‌ها: نیاز کاربران نیز متفاوت می‌شود و این امر بیانگر ضرورت آشنایی کارآفرینان با مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی است.
▪️ نداشتن مهارت در ایده‌پردازی: با نداشتن ایده جدید افراد به سمت ایده‌های تکراری کشیده می‌شوند. فرد کارآفرینی که حداقل لازمه کارآفرینی یعنی تغییرآفرینی را نداشته باشد با رقابتی بی‌پایان مواجه و ممکن است با شکست روبرو شود.

آخرین اخبار