آموزه شماره پانزدهم
دانشگاه‌ها یک بستر هستد. بسیاری از ذی‌نفعان ایده‌ها و انرژی‌هایشان را به طور روزانه با دانشگاه‌ها به اشتراک می‌گذارند که این امر منابع بالقوه‌ای زیادی را ایجاد می‌کند که ثابت هستند و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. زمانی که دانشگاه‌ها متمرکز شوند و انرژی را به سمت استارتاپ‌ها هدایت کنند هم‌افزایی ایجاد می‌شود. تبادل پویای دانش، همکاری‌ها، بازخورد مداوم و بحث‌های پویا، حلقه‌ای از اثرات شبکه را در اطراف دانشگاه رشد می‌دهد. وقتی انرژی و جنبش در این پلتفرم ایجاد شود، استارتاپ‌ها شارژ می‌شوند و شروع به پرواز کردن می‌کنند. دانشگاهی که اکوسیستم کارآفرینی قوی داشته باشد سکوی ایده آلی برای راه‌اندازی استارت آپ‌های دانشجویان و محققان است.

آخرین اخبار