فراخوان سومین دوره جایزه ملی پوری سلطانی

سومین دوره جایزه ملی پوری سلطانی همزمان با چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود. این جایزه به  بهترین فعالیت حرفه‌ای و یا ابزار کاربردی در حوزه علوم اطلاعات که …

فراخوان سومین دوره جایزه ملی پوری سلطانی ادامه مطلب

فراخوان سومین دوره جایزه ملی دکتر نوراله مرادی

  سومین دوره جایزه ملی دکتر نورالله مرادی همزمان با چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود این جایزه به بهترین فعالیت/ اثر در حوزه آرشیو (مراکز اسنادی و آرشیوهای …

فراخوان سومین دوره جایزه ملی دکتر نوراله مرادی ادامه مطلب

فراخوان سومین دوره جایزه ملی دکتر عباس حری

سومین دوره جایزه ملی دکتر عباس حری همزمان با چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود. این جایزه‌ به بهترین اثر، طرح، مقاله نظری در حوزه علوم اطلاعات که از …

فراخوان سومین دوره جایزه ملی دکتر عباس حری ادامه مطلب