در پیش‌نشست نخست کمیته نوآوری و فناوریهای نوظهور، اکوسیستم لیب‌تک معرفی شد

نخستین پیش‌نشست کمیته نوآوری و فناوری‌های نوظهور برای کنگره پنجم متخصصان علوم اطلاعات با عنوان «آشنایی با اکوسیستم لیب تک» در ساعت ده روز یکشنبه ۱۴ مهرماه و در محل …

در پیش‌نشست نخست کمیته نوآوری و فناوریهای نوظهور، اکوسیستم لیب‌تک معرفی شد ادامه مطلب