عنوان پنل آموزش در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات مشخص شد: چالش های نظام آموزشی کشور در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی: حال و آینده

نخستین پیش نشست کمیته آموزش برای پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات در روز یکشنبه، ۱۴ مهرماه از ساعت ۱۴-۱۶ در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران …

ادامه مطلب