تصمیم‌گیری در رابطه با ثبت نام شرکت‌کنندگان برخط کنگره پنجم در جلسه با مدیرعامل آرموک

نهمین جلسه از جلسه‌های اعضای کمیته راهبری با حامیان پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات روز دوشنبه ٢٩ مهرماه ١٣٩٨ در دفتر شرکت آرموک برگزار شد. در این نشست مدیر عامل …

ادامه مطلب