رویکردی عملگرایانه به کتابداری کودکان و نوجوانان: گزارشی از نشست کتابخانه‌های کودکان در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نشست کتابخانه های کودکان پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات با عنوان کتابداری کودک و نوجوان: رویکردی عملگرایانه در ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۶ در محل کتابخانه کودکان و نوجوانان سازمان …

رویکردی عملگرایانه به کتابداری کودکان و نوجوانان: گزارشی از نشست کتابخانه‌های کودکان در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب

تأکید بر تحقق سند تحول کتابخانه ملی: گزارشی از نشست آینده کتابخانه ملی در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نشست کتابخانه ملی پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات با عنوان «آینده کتابخانه ملی» در روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۶ و در تالار حکمت کتابخانه ملی …

تأکید بر تحقق سند تحول کتابخانه ملی: گزارشی از نشست آینده کتابخانه ملی در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب