تأکید بر ضرورت دسترسی آزاد مردم به انواع داده‌ها: گزارش نشست مدیریت داده‌های پژوهشی در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نشست مدیریت داده‌های پژوهشی پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات با عنوان «مدیریت اطلاعات پژوهشی با تأکید بر داده‌های باز پژوهشی» در روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۴ در تالار …

ادامه مطلب

تبیین نقش و جایگاه علوم اطلاعات در توسعه اکوسیستم‌های دیجیتالی: گزارش نشست نوآوری و فناوریهای نوظهور در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

 نشست نوآوری و فناوریهای نوظهور پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات با عنوان «نقش و جایگاه علوم اطلاعات در توسعه اکوسیستم های دیجیتالی» در روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه ساعت ۹ …

ادامه مطلب