دومین پیش‌نشست دانشجویان و دانش‌آموختگان ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

دومین پیش‌نشست دانشجویان و دانش‌آموختگان روز چهارشنبه،‌ ۶ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با موضوع «تحول دیجیتال: بیان تجربه، انتظارات  دانشی  و مهارتی» به دبیری خانم فهیمه علی …

دومین پیش‌نشست دانشجویان و دانش‌آموختگان ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب