گزارش پنجمین گفتگوی زنده (لایو) مربوط به کتابخانه‌های آموزشگاهی در ششمین کنگره متخصصان

در این راستا پنجمین گفتگوی زنده (لایو) مربوط به نشست کتابخانه‌های آموزشگاهی روز یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ تا ۲۰ در صفحه اینستاگرام انجمن برگزار شد. در این گفتگوهای …

ادامه مطلب