گزارش سومین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

مهمانان این پیش‌نشست خانم دکتر مرضیه زرین‌بال (دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر) و آقایان علی خانجانی (پژوهشگر، نویسنده، مدرس و فعال در عرصه قصه‌گویی و قصه‌پژوهی) و دکتر رضا …

ادامه مطلب

گزارش سومین نشست دانشجویان و دانش‌آموختگان ششمین کنگره علوم متخصصان

مهمانان این پیش‌نشست خانم‌ها دکتر سپیده فهیمی‌فر (عضو هیئت‌علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران)، دکتر صنم ابراهیم‌زاده (دانش‌آموخته دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهراء و شاغل در …

ادامه مطلب

سومین پیش‌نشست آموزش علم اطلاعات ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در این راستا سومین پیش‌نشست آموزش علم اطلاعات روز دوشنبه،‌ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، از ساعت ۲۱ تا ۲۳ با موضوع «جایگاه مدارس اطلاعات (I Schools) در آموزش الکترونیکی» به دبیری …

ادامه مطلب