گزارش سومین پیش‌نشست مشترک کمیته‌های کتابخانه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در ابتدا فرامرز مسعودی، دبیر پیش‌نشست با اشاره به موضوع کنگره ششم یعنی تحول دیجیتال و تأثیرات آن بر فرایندهای کتابخانه‌ها، مراکز اسناد و آرشیوها گفت طبق بحث‌هایی که در …

ادامه مطلب

گزارش نخستین پیش‌نشست علم‌سنجی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

این پیش‌نشست که با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه بود به بررسی امکانات، قابلیت‌ها، کارکردها و تجربیات سامانه‌های علم‌سنجی اعضای هیئت‌علمی پرداخت. از جمله دیگر اهداف این پیش‌نشست، معرفی برخی از …

ادامه مطلب