مصاحبه نشست کتابخانه‌های پزشکی ششمین کنگرۀ متخصصان علوم اطلاعات

  دبیر نشست کتابخانه‌های پزشکی: خانم دکتر فرزانه فضلی مصاحبه‌کننده: خانم سپهوند تاریخ مصاحبه: بهار ۱۴۰۰ – انگیزه شما برای پذیرش مسئولیت دبیری نشست کتابخانه‌های پزشکی چه بوده است؟ قبل …

ادامه مطلب