نشست شاخه های استانی انجمن دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا  ۱۶ برگزار خواهد شد.

نشست شاخه های استانی انجمن با دبیری دکتر حسن مقدس زاده و حضور دکتر فریبرز خسروی و دکتر محمدرضا قانع و دکتر محمد زره ساز و دکتر میترا صمیعی و …

نشست شاخه های استانی انجمن دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا  ۱۶ برگزار خواهد شد. ادامه مطلب

دوازدهمین کارگاه تحول دیجیتال ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در این راستا دوازدهمین کارگاه تحول دیجیتال روز پنجشنبه، ۲۰  آبان ماه ۱۴۰۰، از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ با موضوع «طراحی فرایند بر مبنای زبان مدل‌سازی BPMN» به دبیری خانم …

دوازدهمین کارگاه تحول دیجیتال ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب

یازدهمین کارگاه تحول دیجیتال ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در این راستا یازدهمین کارگاه تحول دیجیتال روز پنجشنبه، ۲۰  آبان‌ماه ۱۴۰۰، از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ با موضوع «مدل تفکر ناب در عصر دیجیتال» به دبیری خانم دکتر میترا …

یازدهمین کارگاه تحول دیجیتال ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب

دهمین کارگاه تحول دیجیتال ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در این راستا دهمین کارگاه تحول دیجیتال روز پنجشنبه، ۲۰  آبان‌ماه ۱۴۰۰، از ساعت ۹ تا ۱۳ با موضوع «بازاریابی محتوا در فضای مجازی» به دبیری خانم دکتر میترا صمیعی …

دهمین کارگاه تحول دیجیتال ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب