نشست شاخه های استانی انجمن دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا  ۱۶ برگزار خواهد شد.
ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات از 24 تا 28 آبان ماه برگزار خواهد شد و 19 نشست تخصصی با حضور خبرگان موضوعی به بحث و تبادل نظر در حوزه های مرتبط پرداخته خواهد شد.

نشست شاخه های استانی انجمن با دبیری دکتر حسن مقدس زاده و حضور دکتر فریبرز خسروی و دکتر محمدرضا قانع و دکتر محمد زره ساز و دکتر میترا صمیعی و دکتر منصور کوهی رستمی و دکتر موسی یمین فیروز و دکتر شعله ارسطوپور و دکتر محمد اعظمی و دکتر مهدی محمدی و دکتر محمود مرادی و دکتر رضا اکبرنژاد در تاریخ  دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا  ۱۶ در پنل ادوبی کانکت انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی برگزار خواهد شد.

 

چکیده این نشست:

شاخه های استانی انجمن

راهکارهای پیش روی شاخه ها برای برقراری ارتباط با سازمان ها در راستای حرکت کتابخانه ها به سوی تحول دیجیتال

 

دبیر نشست

دکتر حسن مقدس زاده (مسئول کمیته شاخه های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران)

اعضای نشست

دکتر فریبرز خسروی (رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و رئیس کمیته راهبری کنگره)

دکتر محمدرضا قانع (رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس)

دکتر محمد زره ساز ( عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ، دبیر جوایز ملی کنگره)

دکتر میترا صمیعی(عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و دبیر علمی کنگره)

دکتر منصور کوهی رستمی (رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه خوزستان)

دکتر موسی یمین فیروز (رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه مازندران)

دکتر شعله ارسطوپور (رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه خراسان رضوی)

دکتر محمد اعظمی (رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه کرمان)

دکتر مهدی محمدی (رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه قم)

دکتر محمود مرادی (رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه کرمانشاه)

دکتر رضا اکبرنژاد (رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه آذربایجان شرقی)

چکیده

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران دارای شاخه هایی در استان های مختلف کشور است که فعالیت های تأثیرگذاری را در استان ها انجام می دهند تا کتابداران و حرفه مندان در استان ها نیز بتوانند از مواهب انجمن بهره مند گردند. این نشست با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن و همچنین روسای شاخه های استانی انجمن برگزار می گردد. در این نشست به مسئله راهکارهای پیش روی شاخه های استانی انجمن جهت برقراری ارتباط با سازمان ها در حوزه تحت پوشش آن ها در راستای حرکت سازمان ها و کتابخانه ها به سوی تحول دیجیتال، پرداخته خواهد شد. بدیهی است شاخه های استانی بدلیل ارتباط نزدیک تر و بیشتر با سازمان های مرتبط و همچنین کتابداران و متخصصان امر در استان ها می توانند تأثیرگذاری بیشتری بر فرایند تحول دیجیتال در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و آرشیوها داشته باشند و در این نشست به راهکارها با توجه به نظرات اعضای پنل پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه استانی انجمن، تحول دیجیتال

محورهای موضوعی

تحول دیجیتال و راهکارهای ارتقای شاخه های استانی انجمن ؛فعال سازی وب سایت شاخه ها ،برگزاری کارگاه های مجازی در سامانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ، اجرایی کردن نظام نامه انجمن ،برقراری ارتباط با کتابخانه ها ،آرشیوهای استانی وتشویق و یاری رسانی به انها در حرکت به سوی تحول دیجیتال ، ارائه نقشه سفر تحول دیجیتال در کتابخانه ها و آرشیوهای استانی .

 

 مصاحبه با دبیر این نشست را در اینجا بشنوید.

متن مصاحبه را در اینجا بخوانید.

به منظور دسترسی به اطلاعات کامل پیش نشست های برگزار شده این پنل اینجا را ببنید.

برای کسب اطلاعات مربوط به حضور در کنگره به سایت مراجعه نمایید.

 

لینک فیلم نشست شاخه های استانی

آخرین اخبار