کمیته علمی کنگره هفتم متخصصان علوم اطلاعات ایران فراخوان دریافت مقاله، تجربه و ایده را منتشر کرد.

بر اساس این فراخوان، از همه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، کتابداران، آرشیویست‌ها و دانشجویان دعوت می‌شود تا مقاله‌ها، تجربه‌ها و ایده‌های خود را از طریق بخش ارسال دستاورد وب‌سایت کنگره …

کمیته علمی کنگره هفتم متخصصان علوم اطلاعات ایران فراخوان دریافت مقاله، تجربه و ایده را منتشر کرد. ادامه مطلب

سومین جلسه کمیته راهبری هفتمین کنگره متخصصان علوم‌ اطلاعات

روز شنبه مورخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷ با دستور جلسه «بررسی ملزومات اجرایی کنگره هفتم، تعیین دبیر استارپوزال (تاک) و تعیین پنل‌های فاقد دبیر» به صورت مجازی …

سومین جلسه کمیته راهبری هفتمین کنگره متخصصان علوم‌ اطلاعات ادامه مطلب