دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان روز چهارشنبه،‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با موضوع «تحول در کتابخانه‌های کودک و نوجوان در عصر دیجیتال» به دبیری خانم دکتر مینا …

ادامه مطلب

چهارمین گفتگوی زنده (لایو) مربوط به کتابخانه‌های آموزشگاهی در ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در این راستا علاوه بر پیش‌نشست‌های تخصصی، گفتگوهای زنده‌ای نیز در نظر گرفته شده است،  بر این اساس چهارمین گفتگوی زنده (لایو)  مربوط به نشست کتابخانه‌های آموزشگاهی یکی از نشست‌های …

ادامه مطلب

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های دانشگاهی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های دانشگاهی روز چهارشنبه،‌ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با موضوع «اینترنت اشیاء: کاربردها و الزامات» به دبیری آقای دکتر محمدکریم صابری (استادیار و رئیس …

ادامه مطلب

نخستین پیش‌نشست علم‌سنجی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نخستین پیش‌نشست علم‌سنجی روز چهارشنبه،‌ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با موضوع «طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های علم سنجی در دانشگاه‌ها: ملزومات تجربیات و کاربردها» به دبیری آقای …

ادامه مطلب

گزارش دومین پیش‌نشست آموزش کنگره ششم متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی با عنوان “تجربه‌های دانشجویی آموزش الکترونیکی در دوران کرونا: چالش‌ها، فرصت‌ها “

میهمانان نشست دوم، دانشجویانی از دانشگاه‌های سراسر کشور بودند که به نمایندگی از سایر دانشجویان به ابراز دیدگاه‌های خود در این نشست پرداختند. میلاد روشنی، دانشجوی دکترا، مریم فلاح دانشجوی …

ادامه مطلب

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر روز چهارشنبه،‌ ۶ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با موضوع «راهبردهای تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی ایران …

ادامه مطلب

دومین پیش‌نشست دانشجویان و دانش‌آموختگان ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

دومین پیش‌نشست دانشجویان و دانش‌آموختگان روز چهارشنبه،‌ ۶ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با موضوع «تحول دیجیتال: بیان تجربه، انتظارات  دانشی  و مهارتی» به دبیری خانم فهیمه علی …

ادامه مطلب

دومین پیش‌نشست آموزش علم اطلاعات ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

  دومین پیش‌نشست آموزش علم اطلاعات روز دوشنبه‌ ۴ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با موضوع «تجربه‌های دانشجویی آموزش الکترونیکی در دوران کرونا: چالش‌ها، فرصت‌ها» به دبیری آقای …

ادامه مطلب