گزارش دومین پیش نشست آموزش کنگره ششم مختصصان علم اطلاعات و دانش شناسی با عنوان “تجربه های دانشجویی آموزش الکترونیکی در دوران کرونا: چالشها، فرصت ها “

میهمانان نشست دوم، دانشجویانی از دانشگاه‌های سراسر کشور بودند که به نمایندگی از سایر دانشجویان به ابراز دیدگاه‌های خود در این نشست پرداختند. میلاد روشنی، دانشجوی دکترا، مریم فلاح دانشجوی …

ادامه مطلب

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر روز چهارشنبه،‌ ۶ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با موضوع «راهبردهای تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی ایران …

ادامه مطلب

دومین پیش‌نشست دانشجویان و دانش‌آموختگان ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

دومین پیش‌نشست دانشجویان و دانش‌آموختگان روز چهارشنبه،‌ ۶ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با موضوع «تحول دیجیتال: بیان تجربه، انتظارات  دانشی  و مهارتی» به دبیری خانم فهیمه علی …

ادامه مطلب

سومین گفتگوی زنده (لایو) مربوط به کتابخانه‌های آموزشگاهی در ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، ششمین کنگرۀ ملی متخصصان علوم اطلاعات را با مجموعه‌ای از نشست‌های موضوعی مرتبط در بهار ١۴٠٠ برگزار خواهد کرد. در این کنگره ارتباط …

ادامه مطلب

دومین پیش‌نشست آموزش علم اطلاعات ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

  دومین پیش‌نشست آموزش علم اطلاعات روز دوشنبه‌ ۴ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با موضوع «تجربه‌های دانشجویی آموزش الکترونیکی در دوران کرونا: چالش‌ها، فرصت‌ها» به دبیری آقای …

ادامه مطلب

نخستین پیش‌نشست نوآوری و فن‌آوری‌های نوظهور ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

اولین پیش‌نشست نوآوری و فن‌آوری‌های نوظهور روز چهارشنبه،‌ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، از ساعت ۱۹ تا ۲۱ با موضوع «گونه‌شناسی تغییر در عصر دیجیتال» به دبیری آقای دکتر مصطفی امینی (پژوهشگر …

ادامه مطلب