نشست نوآوری و کارآفرینی(۲)

کنگره هفتم متخصصان علوم اطلاعات با موضوع “کارآفرینی، اشتغال و کسب و کارهای حرفه‌ای دانش‌بنیان” برگزار می‌شود. نشست نوآوری و کارآفرینی کنگره هفتم متخصصان علوم اطلاعات، در روز یکشنبه ۳۱ …

نشست نوآوری و کارآفرینی(۲) ادامه مطلب