نشست کتابخانه‌ تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۱ (نشست اول) و چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ (نشست دوم) برگزار خواهد شد.

نشست اول کتابخانه‌تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر با دبیری گیتی حیدری و حضور ابراهیم عمرانی، فرامرز مسعودی، دکتر جیران خوانساری و دکتر حمید رادفر در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ آبان …

ادامه مطلب

فهرست مقالات، تجربه و ایده‌های برتر پذیرفته شده در ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در ششمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات با شعار اصلی “ ما و تحول دیجیتال: راهبردهای تحول دیجیتال در کتابخانه ها ، آرشیوها و موزه ها”  ،طی فراخوانی که در فروردین و شهریور …

ادامه مطلب

نشست نوآوری و فناوری‌های نوظهور انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

نشست نوآوری و فناوری‌های نوظهور با دبیری دکتر مصطفی امینی و حضور دکتر محمد حسن‌زاده، دکتر مصطفی مرشدی، دکتر مجید غیوری ثالث در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت …

ادامه مطلب

نشست سازماندهی دانش انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

نشست سازماندهی دانش با دبیری دکتر ملیحه درخوش و حضور دکتر شعله ارسطوپور، دکتر مازیار امیرحسینی، خانم دکتر سعیده اکبری داریان، دکتر سیدمهدی طاهری و دکتر ملیحه فرخ نیا در …

ادامه مطلب

نشست آموزش علم اطلاعات انجمن چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

نشست آموزش علم اطلاعات با دبیری دکتر رحمان معرفت و حضور پرفسور عبدالحسین فرج پهلو، دکتر مهدی محمدی، دکتر ایمان تهمتن در تاریخ چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ …

ادامه مطلب

نشست آرشیو دیجیتال انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار خواهد شد.

نشست آرشیو دیجیتال با دبیری دکتر غلامرضا عزیزی و حضور دکتر ابوالفضل حسن آبادی، دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی و محبوبه ربیعی، دکتر علی اکبر صفی‌پور، دکتر احسان علیرضایی، علیرضا انتهایی، …

ادامه مطلب