فهرست مقالات، تجربه و ایده‌های برتر پذیرفته شده در ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در ششمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات با شعار اصلی “ ما و تحول دیجیتال: راهبردهای تحول دیجیتال در کتابخانه ها ، آرشیوها و موزه ها”  ،طی فراخوانی که در فروردین و شهریور …

ادامه مطلب

نشست نوآوری و فناوری‌های نوظهور انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

نشست نوآوری و فناوری‌های نوظهور با دبیری دکتر مصطفی امینی و حضور دکتر محمد حسن‌زاده، دکتر مصطفی مرشدی، دکتر مجید غیوری ثالث در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت …

ادامه مطلب

نشست سازماندهی دانش انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

نشست سازماندهی دانش با دبیری دکتر ملیحه درخوش و حضور دکتر شعله ارسطوپور، دکتر مازیار امیرحسینی، خانم دکتر سعیده اکبری داریان، دکتر سیدمهدی طاهری و دکتر ملیحه فرخ نیا در …

ادامه مطلب

نشست آرشیو دیجیتال انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار خواهد شد.

نشست آرشیو دیجیتال با دبیری دکتر غلامرضا عزیزی و حضور دکتر ابوالفضل حسن آبادی، دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی و محبوبه ربیعی، دکتر علی اکبر صفی‌پور، دکتر احسان علیرضایی، علیرضا انتهایی، …

ادامه مطلب

نشست کتابخانه عمومی انجمن پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

نشست کتابخانه عمومی با دبیری دکتر فاطمه پازوکی و حضور دکتر منصور کوهی رستمی، دکتر عاطفه زارعی، دکتر روح‌الله منوچهری، دکتر فاطمه محمدبیگی، دکتر رحمان ابراهیمی و جان ریچاردز در …

ادامه مطلب

نشست کتابخانه‌های دانشگاهی انجمن پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار خواهد شد.

نشست کتابخانه‌های دانشگاهی با دبیری دکتر محمد کریم صابری و حضور دکتر منصور کوهی رستمی، دکتر رسول زوارقی، خانم مریم انصاری ، دکتر مریم پاکدامن، دکترLiliLi در تاریخ پنجشنبه ۲۷ …

ادامه مطلب