نشست کتابخانه عمومی انجمن پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

نشست کتابخانه عمومی با دبیری دکتر فاطمه پازوکی و حضور دکتر منصور کوهی رستمی، دکتر عاطفه زارعی، دکتر روح‌الله منوچهری، دکتر فاطمه محمدبیگی، دکتر رحمان ابراهیمی و جان ریچاردز در …

ادامه مطلب

نشست کتابخانه‌های دانشگاهی انجمن پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار خواهد شد.

نشست کتابخانه‌های دانشگاهی با دبیری دکتر محمد کریم صابری و حضور دکتر منصور کوهی رستمی، دکتر رسول زوارقی، خانم مریم انصاری ، دکتر مریم پاکدامن، دکترLiliLi در تاریخ پنجشنبه ۲۷ …

ادامه مطلب

نشست دانشجویان و دانش آموختگان انجمن چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

نشست دانشجویان و دانش آموختگان با دبیری فهیمه علی‌عسکری و حضور دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو و دکتر عصمت مومنی و دکتر صنم ابراهیم‌زاده و محمدجواد اشتری در تاریخ چهارشنبه ۲۶ آبان …

ادامه مطلب

نشست کتابخانه کودکان در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد

نشست کتابخانه کودکان با دبیری خانم دکتر مینا ذاکر شهرک و حضورآقایان دکتر محسن حاجی‌ زین‌العابدینی، دکتر رضا بصیریان جهرمی و سیدناصر طبایی و خانم مهندس سپیده شاهی در تاریخ  …

ادامه مطلب