گزارش برگزاری نخستین گفتگوی زنده (لایو) مربوط به نشست کتابخانه‌های آموزشگاهی، ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

گفتگوی زنده با عنوان «کتابخانه‌های آموزشگاهی: نگرش‌ها و تجربه‌های کتابداران /۱» در تاریخ ۵ بهمن ماه ١٣٩٩ از ساعت ١٩ الی ٢٠/١۵ در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری و اطلاع …

گزارش برگزاری نخستین گفتگوی زنده (لایو) مربوط به نشست کتابخانه‌های آموزشگاهی، ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب