انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برای دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات فراخوان داد

 

کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران  (تهران: دومین: ۱۳۹۵)

زمینه اصلی همایش دسترسی آزاد به اطلاعات در حقوق شهروندی

Freedom of Information In Citizen’s Right

شنبه ۱۵ و یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵

دبیر علمی: فریبرز خسروی

دبیر اجرایی: سید ابراهیم عمرانی

کنگره متخصصان علوم اطلاعات رویکردی حرفه- محور دارد و در پی نزدیکتر کردن دانشگاه و حرفه است. کنگره های تخصصی حوزه علوم اطلاعات و دانش شناسی به تعداد متوسط ۷ همایش علمی پژوهشی در سالهای اخیر برگزار شده و خواهد شد.

از علاقه مندان کارهای علمی و پژوهشی صرف، پیشنهاد می شود مقاله هایی که صرفا حاصل کاری علمی – پژوهشی است را ترجیحا به همایشهای موضوعی – تخصصی مربوطه ارسال فرمائید.

برای دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران تنها مقاله های مبتنی بر تجربه و کاربرد مورد بررسی قرار می گیرد.

محورهای کنگره:

 • خدمات اطلاعاتی به شهروندان
 • کتابخانه ها،‌موزه ها و آرشیوها و دسترسی آزاد به اطلاعات
 • آزادی دسترسی و توسعه ملی
 • آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
 • اطلاعات سبز و کتابخانه های سبز
 • اطلاعات برای گروههای ویژه
 • آموزش کتابداران: آموزش کاربران
 • کتابخانه های آموزشگاهی
 • آموزش دانشگاهی در رشته “علم اطلاعات و دانش شناسی ” و گرایشهای مختلف آن
 • کتاب کودک و کتابخانه های کودک
 • کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی : پایگاهی برای جامعه دانش بنیان
 • سواد اطلاعاتی و نقش متخصصان علم اطلاعات
 • انجمنها و بازآموزی اعضا
 • مجموعه های آرشیوی و اطلاعاتی:  تامین و  اشتراک و نقش کنسرسیومها در کیفیت محتوای مجموعه
 • سازماندهی اطلاعات و دانش در کتابخانه ها، آرشیوها و موزه ها
 • کتابخانه های دیجیتال و چالشهای آن
 • نقش فناوریهای اطلاعاتی در کتابخانه ها، آرشیوها و موزه ها (فراهم آوری، سازماندهی و اشاعه)
 • تعامل شرکتهای نرم افزاری حوزه علوم اطلاعات و کتابداران، آرشیو داران و موزه داران
 • اطلاعات سلامت و پزشکی مبتنی بر شواهد
 • مسایل شغلی کتابداران
 • کارآفرینی و ایجاد زمینه های شغلی در حرفه های مرتبط با علوم اطلاعات
 • بازاریابی اطلاعات
 • مدیریت دانش
 • نوآوری ، خلاقیت و آینده نگری در حوزه اطلاعات
 • جنبش دسترسی آزاد Open Access و مسایل مرتبط با حقوق مالکیت فکری در مجموعه ها
 • علم سنجی: کاربردها و روشها
 • دو نشست ویژه:
 • نظریه های خدمت محور  در علوم اطلاعات با تاکید بر خدمات اطلاعاتی
 •  آزادی اطلاعات و حقوق مدنی در ایران

شرکت در کنگره و ارسال آثار

علاقمندان می­توانند چکیده آثار و پیشنهادات خود را در یکی محورهای زیر تا تاریخ یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ به دبیرخانه کنگره ارسال کنند. برای ثبت نام و ارسال آثار به سایت کنگره به نشانی congress.ilisa.ir   مراجعه نمائید.

رایانامه کنگره: congress [at] ilisa.ir

پاسخ داوری چکیده ها و اعلام برای کار روی اصل مقاله : ۳ شهریور ۱۳۹۵

دریافت اصل مقاله : ۱ مهر ۱۳۹۵

اعلام نهایی نتایج داوری و منابع منتخب: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ 

برگزاری شنبه ۱۵ و یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵

 

آخرین اخبار