آخرین اخبار

دبیرخانه کنگره ششم

دومین پیش‌نشست سازماندهی دانش ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار شد

مهمان این پیش‌نشست، دکتر مازیار امیرحسینی، عضو هیئت علمی و استادیار مدیریت اطلاعات و دانش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بود. در ابتدای نشست، ملیحه درخوش، دبیر نشست سازماندهی

ادامه
دبیرخانه کنگره ششم

گزارش دومین گفتگوی زنده (لایو) کتابخانه‌های آموزشگاهی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در این راستا دومین گفتگوی زنده (لایو) مربوط به نشست کتابخانه‌های آموزشگاهی، روز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ در صفحه اینستاگرام انجمن برگزار شد. در این گفتگوهای

ادامه
دبیرخانه کنگره ششم

پیش‌نشست مشترک کمیته کتابخانه‌های تخصصی و کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر انجمن برگزار شد

در این پیش‌نشست ابتدا گیتی حیدری مسئول کمیته کتابخانه‌های تخصصی انجمن و دبیر کارگروه استانداردهای رهبری/ مدیریت و کارکنان، در تعریف کتابخانه‌های تخصصی گفت: این نوع کتابخانه نه عمومی است،

ادامه
دبیرخانه کنگره ششم

نقش اخلاق در پژوهشگری دیجیتال

دومین برنامه از نشست اخلاق پژوهش درتاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ با عنوان «نقش اخلاق در پژوهشگری دیجیتال» توسط آقای دکتر امیررضا اصنافی از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به صورت

ادامه