آخرین اخبار

دبیرخانه کنگره هفتم

نشست آرشیو دیجیتال انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار خواهد شد.

نشست آرشیو دیجیتال با دبیری دکتر غلامرضا عزیزی و حضور دکتر ابوالفضل حسن آبادی، دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی و محبوبه ربیعی، دکتر علی اکبر صفی‌پور، دکتر احسان علیرضایی، علیرضا انتهایی،

ادامه
دبیرخانه کنگره هفتم

نشست کتابخانه عمومی انجمن پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

نشست کتابخانه عمومی با دبیری دکتر فاطمه پازوکی و حضور دکتر منصور کوهی رستمی، دکتر عاطفه زارعی، دکتر روح‌الله منوچهری، دکتر فاطمه محمدبیگی، دکتر رحمان ابراهیمی و جان ریچاردز در

ادامه
دبیرخانه کنگره هفتم

نشست کتابخانه‌های دانشگاهی انجمن پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار خواهد شد.

نشست کتابخانه‌های دانشگاهی با دبیری دکتر محمد کریم صابری و حضور دکتر منصور کوهی رستمی، دکتر رسول زوارقی، خانم مریم انصاری ، دکتر مریم پاکدامن، دکترLiliLi در تاریخ پنجشنبه ۲۷

ادامه
دبیرخانه کنگره هفتم

نشست دانشجویان و دانش آموختگان انجمن چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

نشست دانشجویان و دانش آموختگان با دبیری فهیمه علی‌عسکری و حضور دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو و دکتر عصمت مومنی و دکتر صنم ابراهیم‌زاده و محمدجواد اشتری در تاریخ چهارشنبه ۲۶ آبان

ادامه