نام پنل: کتابخانه پزشکی

دبیر پنل: دکتر فرزانه فضلی

مصاحبه‌ها

دکتر فرزانه فضلی

فیلم پنل در کنگره ششم

چکیده

 کتابخانه پزشکی

الزامات، تجربیات و راهبردهای تحول دیجیتال در کتابخانه های پزشکی

 

دبیر نشست

دکتر فرزانه فضلی ( معاون مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی)

اعضای نشست

دکتر حسین بیدختی(عضو هیات علمی و مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)

دکتر علی رشیدی(عضو هیات علمی و مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )

پروانه مدیرامانی(مدرس سواد اطلاعاتی و رئیس گروه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

برنامه تقدیر

دکتر علی رشیدی، مدیر پروژه سامانه ارزیابی کتابداران و کتابخانه های پزشکی

چکیده

روند تغییرات و تحولات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی با شتابی بی سابقه درحال وقوع است. تحولات دیجیتال در برگیرنده ابعاد مختلف کتابخانه­ها، خدمات و مهارت­های کتابداران می­باشد. ضرورت همسو شدن کتابخانه های پزشکی در سال ۲۰۲۱ که هر ۷۳ روز یکبار حجم تولیدات علمی در حوزه موضوعی بیومدیکال دوبرابر می­شود بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. پنل کتابخانه های پزشکی در کنگره متخصصان علوم اطلاعات سال ۱۴۰۰ تلاش دارد الزامات، تجربیات و راهبردهای تحول دیجیتال در کتابخانه­های پزشکی ایران را در جمع خبرگان و علاقمندان به بحث و تبادل نظر بگذارد تا بتوانیم گامی عملیاتی و راهبردی در این زمینه برداریم.  در این پنل مهمترین ضرورت­ها، چالش­ها و  راهکارها مطرح می­شود و تجربیات موفق کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی علمی و کتابداران پزشکی به اشتراک گذاشته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

کتابخانه های پزشکی، راهبردهای تحول دیجیتال، منابع الکترونیک، کتابداران پزشکی

محورهای موضوعی

الزامات کتابخانه های پزشکی در تحقق تحول دیجیتال ؛تجربیات زیسته موفق در کتابخانه های پزشکی؛

فناوری ها و مهارت های لازم در تحقق تحول دیجیتال.