کمیته علمی کنگره هفتم متخصصان علوم اطلاعات ایران فراخوان دریافت مقاله، تجربه و ایده را منتشر کرد.

بر اساس این فراخوان، از همه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، کتابداران، آرشیویست‌ها و دانشجویان دعوت می‌شود تا مقاله‌ها، تجربه‌ها و ایده‌های خود را از طریق بخش ارسال دستاورد وب‌سایت کنگره متخصان علوم اطلاعات ایران ارسال کنند. برای هر کدام از انواع دستاوردها (مقاله، تجربه و ایده) یک قالب جداگانه در نظر گرفته شده است. تقاضا می‌شود پس از دانلود این قالب‌ها، اطلاعات مربوطه جایگذاری و فایل نهایی بر اساس دستورالعمل‌های ارائه شده در آن‌ها آماده و بارگزاری شود.
تجربه‌ها و ایده‌ها حول محورهای متعلق به هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات باید ارائه شوند و موارد برگزیده از سوی کمیته علمی، علاوه بر ارائه در نشستی با عنوان (استارپوزال) تاک، در کتاب مجموعه مباحث کنگره هفتم منتشر خواهند شد.
مقاله‌ها باید در چارچوب تم اصلی کنگره، محورهای موضوعی ارائه شده در فراخوان و قالب درنظر گرفته شده برای مقاله باشند. مقاله‌های برگزیده از سوی کمیته علمی در پنل‌های مربوطه ارائه و یا در کتاب مجموعه مباحث کنگره هفتم منتشر خواهند شد. موضوع اصلی کنگره هفتم «کارآفرینی، اشتغال و کسب و کارهای حرفه‌ای دانش بنیان در علوم اطلاعات:به سوی آینده» است. محورهای موضوعی فراخوان دریافت مقاله عبارتند از:

 • نقد و پیشنهاد سیاست‌ها، قوانین و مقررات و برنامه‌های کارآفرینی دانش‌بنیان
 • تنقیح و تبیین نقش‌ها و وظایف در عرصه کارآفرینی دانش بنیان
 • توانمندسازی در سمت عرضه (مدیران، اعضای هیات علمی و دانشجویان) برای کارآفرینی دانش‌بنیان
 • زمینه‌سازی در سمت تقاضا (جامعه، نهادها، موسسات و مراکز) برای کارآفرینی دانش‌بنیان
 • چارچوب همکاری‌های بین رشته‌ای و فرارشته‌ای برای کارآفرینی دانش‌بنیان
 • سازوکار همکاری‌ها و وظایف دولت، صنعت و جامعه برای کارآفرینی دانش‌بنیان
 • بهروش‌های کارآفرینی دانش‌بنیان در عرصه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • بهروش‌های بین‌المللی کارآفرینی دانش‌بنیان در عرصه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • ترسیم و تحلیل توانمندی‌های کتابخانه‌ها، مراکز اطلاعات و دانش برای کارآفرینی دانش‌بنیان
 • تحلیل و واکاوی فرصت‌های اشتغال مغفول متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • تبیین جایگاه و تسهیلات پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد فناوری، و کارآفرینی
 • عرصه‌ها و فرصت‌های خوداشتغالی دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • راهکارهای ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی با محوریت انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
 • روندها، فرصت‌ها و تهدیدهای آتی بازار کار و کارآفرینی دانش‌بنیان برای متخصصان اطلاعات و دانش
 • آموزش کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • روندها، عرصه‌ها و فرصت‌های اطلاع‌آفرینی
 • متاورس و فضاهای معنایی و کارآفرینی مجازی

مهلت ارسال دستاوردها (مقاله، تجربه و ایده) تا پایان ۱۸ آذرماه ۱۴۰۱ تعیین شده است.

آخرین اخبار