نشست آموزش علم اطلاعات انجمن چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.
ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات از 24 تا 28 آبان ماه برگزار خواهد شد و 19 نشست تخصصی با حضور خبرگان موضوعی به بحث و تبادل نظر در حوزه های مرتبط پرداخته خواهد شد.

نشست آموزش علم اطلاعات با دبیری دکتر رحمان معرفت و حضور پرفسور عبدالحسین فرج پهلو، دکتر مهدی محمدی، دکتر ایمان تهمتن در تاریخ چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در پنل ادوبی کانکت انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی برگزار خواهد شد.

 

چکیده این نشست:

آموزش علم اطلاعات

آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی در دوران پساکرونا

 

دبیر نشست:

دکتر رحمان معرفت (عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان)

اعضای نشست:

پرفسور عبدالحسین فرج پهلو (استاد گروه علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز و رئیس کمیته تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری)

دکتر مهدی محمدی (دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم و رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه قم)

دکتر ایمان تهمتن (دانشجوی دکتری علوم داده دانشگاه تنسی، ناکسویل، آمریکا)

چکیده:

تغییرات شتابدار فناورانه، ایستایی و سکون در آموزش را نفی می‌کند و لزم حرکت در مسیر تحولات فناورانه را یادآوری می‌کند. همسو نبودن با تغییرات و همگام نشدن به تحولات دیجیتال، زمینه زوال تدریجی آموزش علم اطلاعات را فراهم می‌آورد. برخی چالش‌ها و مشکلات در مسیر همگام شدن با تحولات تکنولوژیک در عصر دیجیتال وجود دارد که نیازمند ایجاد یک همفکری و هم افزایی ملی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی است. دانشجویان و اعضای هیات علمی برای جهش علم اطلاعات و دانش شناسی به عنوان دو بال پرواز این رشته نیازمند همسویی و همدلی مداوم در توسعه مهارت‌ها و یادگیری هستند. اگر آموزش با استفاده از پیش زمینه‌های مورد نیاز برای تحول، در کنار امکانات و تجهیزات لازم، آهنگی متناسب با گروه‌های آموزشی در سراسر کشور داشته باشد، دانشجویان علم اطلاعات در ورود به عرصه های دیجیتال با چالش‌های کمتری مواجه خواهند شد. پنل آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی با این پیش فرض‌ها، به دنبال بایدها و نبایدهای تغییرات و تحولات در آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی در عصر دیجیتال بود و تلاش کرد تا انتظارات متقابل دانشجویان و اعضای هیات علمی در آموزش الکترونیکی و تحولات دیجیتال را بررسی نماید. پنل آموزش علم اطلاعات کمک کرد تا با حضور کوویید ۱۹، فرصتی فراهم شود تا دانشجویان و اعضای هئیت علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش شناسی سراسر کشور، تجربیات آموزش الکترونیکی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و چالش‌ها و چشم اندازهای این نوع آموزش را تجربه کنند. پنل اصلی آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی در روز اختتامیه کنگره ششم متخصصان علم اطلاعات، به دورنما و افق‌های آینده آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی در عصر دیجیتال خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها:

آموزش الکترونیکی، آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی، تحولات فناورانه، عصر دیجیتال.

محورهای موضوعی:

باید ها و نبایدهای تغییرات و تحولات علم اطلاعات و دانش شناسی در عصر دیجیتال؛ پیش‌زمینه‌های تحول دیجیتال در آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی؛ کرونا و پساکرونا و آموزش الکترونیکی: چالش‌ها و چشم اندازها؛ دورنما و افق آینده آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی در عصر دیجیتال؛ انتظارات متقابل دانشجویان و اعضای هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی در عصر دیجیتال.

 

مصاحبه با دبیر این نشست را در اینجا بشنوید.

متن مصاحبه را در اینجا بخوانید.

به منظور دسترسی به اطلاعات کامل پیش نشست های برگزار شده این پنل اینجا را ببنید.

برای کسب اطلاعات مربوط به حضور در کنگره به سایت مراجعه نمایید.

لینک فیلم نشست آموزش علم اطلاعات

آخرین اخبار