نشست سازماندهی دانش انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.
ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات از 24 تا 28 آبان ماه برگزار خواهد شد و 19 نشست تخصصی با حضور خبرگان موضوعی به بحث و تبادل نظر در حوزه های مرتبط پرداخته خواهد شد.

نشست سازماندهی دانش با دبیری دکتر ملیحه درخوش و حضور دکتر شعله ارسطوپور، دکتر مازیار امیرحسینی، خانم دکتر سعیده اکبری داریان، دکتر سیدمهدی طاهری و دکتر ملیحه فرخ نیا در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در پنل ادوبی کانکت انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی برگزار خواهد شد.

 

چکیده این نشست:

سازماندهی دانش

تاثیر تحول دیجیتال بر نظام‌های معنایی

 

دبیر نشست:

دکتر ملیحه درخوش (معاون فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)

اعضای نشست:

دکتر شعله ارسطوپور (عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خراسان)

دکتر مازیار امیرحسینی (عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی)

دکتر سیدمهدی طاهری (دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر ملیحه فرخ نیا (مشاور ارشد اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مشترک در آموزش عالی و پژ‌وهش نروژ)

دکتر سعیده اکبری داریان (عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

چکیده:

نظام‌های معنایی از ابزارهای قدیمی سازماندهی دانش هستند. نظام‌هایی مانند رده بندی‌ها، مستندات موضوعی، اصطلاحنامه‌ها و هستی شناسی‌ها از جمله مواردی هستند که همواره مورد استفاده متخصصان سازماندهی دانش قرار گرفته‌اند. نظام‌های معنایی مجموعه‌ای پویا از بافت‌های موضوعی هستند که مفاهیم را در قالب واژگان و روابط میان آن‌ها توصیف می‌کنند. این نظام‌ها به لحاظ نظری و فلسفه وجودی در گذر زمان دچار تغییرات بنیادینی شده‌اند که بر نحوه ارائه، تعریف عناصر و روابط میان آن‌ها در بافت‌های موضوعی تاثیرگذار بوده است. یکی از عوامل تاثیرگذار بر این تغییرات، تحول دیجیتال است که هم بر تعریف و بُعد نظری نظام‌های معنایی و هم بر نحوه ارائه و کاربرد آن‌ها تاثیر گذاشته است. تغییر در انواع نظام‌های معنایی و نیز مسایل مربوط به آن‌ها مانند وحدت واژگانی، روابط میان واژگان نظام‌های مورد استفاده در بستر دیجیتالی، ویژگی‌های بافت‌های موضوعی، زبان‌های نحوی و ارائه نظام‌های معنایی در بستر وب از جمله موارد مرتبط با این موضوع هستند. چالش دیگری که با تحولات دیجیتال مطرح می‌شود، تعامل میان نظام‌های معنایی و نحوه به کارگیری این نظام‌ها با یکدیگر است. تاثیر تحول دیجیتال بر نظام‌های معنایی دارای نتایجی مانند ایجاد گراف‌های معنایی است. علاوه بر آن، در رویکردی جدید، نیاز اطلاعاتی کاربران در طراحی نظام‌های معنایی موردتوجه قرار می‌گیرد. نشست سازماندهی دانش، با عنوان “تاثیر تحول دیجیتال بر نظام های معنایی” به جنبه‌های مختلف این موضوع خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها:

نظام‌های معنایی، تحول دیجیتال، هستی شناسی‌ها، بافت موضوعی، نیاز اطلاعاتی

محورهای موضوعی:

تاثیر تحول دیجیتال بر ابعاد نظری نظام‌های معنایی؛ تاثیر تحول دیجیتال بر ارائه و به کارگیری نظام‌های معنایی؛ محصولات تاثیر تحول دیجیتال بر نظام‌های معنایی؛ طراحی نظام‌های معنایی و نیاز اطلاعاتی کاربران؛ تغییرات نظام‌های معنایی بر اثر تحول دیجیتال؛ آینده نظام‌های معنایی.

 

مصاحبه با دبیر این نشست را در اینجا بشنوید.

متن مصاحبه را در اینجا بخوانید.

به منظور دسترسی به اطلاعات کامل پیش نشست های برگزار شده این پنل اینجا را ببنید.

برای کسب اطلاعات مربوط به حضور در کنگره به سایت مراجعه نمایید.

 

لینک فیلم نشست سازماندهی دانش

آخرین اخبار