فهرست مقالات، تجربه و ایده‌های برتر پذیرفته شده در ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در ششمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات با شعار اصلی “ ما و تحول دیجیتال: راهبردهای تحول دیجیتال در کتابخانه ها ، آرشیوها و موزه ها”  ،طی فراخوانی که در فروردین و شهریور …

فهرست مقالات، تجربه و ایده‌های برتر پذیرفته شده در ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب

نشست نوآوری و فناوری‌های نوظهور انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

نشست نوآوری و فناوری‌های نوظهور با دبیری دکتر مصطفی امینی و حضور دکتر محمد حسن‌زاده، دکتر مصطفی مرشدی، دکتر مجید غیوری ثالث در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت …

نشست نوآوری و فناوری‌های نوظهور انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد. ادامه مطلب

نشست سازماندهی دانش انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

نشست سازماندهی دانش با دبیری دکتر ملیحه درخوش و حضور دکتر شعله ارسطوپور، دکتر مازیار امیرحسینی، خانم دکتر سعیده اکبری داریان، دکتر سیدمهدی طاهری و دکتر ملیحه فرخ نیا در …

نشست سازماندهی دانش انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد. ادامه مطلب

نشست آموزش علم اطلاعات انجمن چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

نشست آموزش علم اطلاعات با دبیری دکتر رحمان معرفت و حضور پرفسور عبدالحسین فرج پهلو، دکتر مهدی محمدی، دکتر ایمان تهمتن در تاریخ چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ …

نشست آموزش علم اطلاعات انجمن چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد. ادامه مطلب

نشست مطالعات صنفی انجمن دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

نشست مطالعات صنفی با دبیری دکتر محمد زره‌ساز و حضور مهسا پورحقانی، شهربانو صادقی، نرگس ملکوتی، نیلوفر صادقی، سحر اسدی و نجمه رحیمی در تاریخ دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ از …

نشست مطالعات صنفی انجمن دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد. ادامه مطلب