مزایا و ضرورت‌های فعالیت‌های دانشجویان در انجمن‌های علمی دانشجوئی بررسی شد: گزارشی از نشست دانشجویان و دانش‌آموختگان در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نشست دانشجویان و دانش آموختگان با موضوع «نقش انجمن‌های علمی دانشجوئی در خودتوانمندسازی دانشجویان» در روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در سالن اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری …

ادامه مطلب

چالش‌ها و رویکردهای فهرستنویسی با رویکرد آینده‌نگر بررسی شد: گزارشی از نشست سازماندهی دانش در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نشست سازماندهی دانش پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات در ساعت ۹ روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه با موضوع «آینده فهرستنویسی: چالش ها و رویکردها» و با حضور متخصصان و علاقه …

ادامه مطلب