مسائل و چالش های شاخه‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بررسی شد: گزارشی از نشست انجمن و مسائل آن

نشست انجمن و مسائل آن با موضوع «بررسی مسائل شاخه‌های استانی» در روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۸ در سالن جلسات دفتر ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی …

مسائل و چالش های شاخه‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بررسی شد: گزارشی از نشست انجمن و مسائل آن ادامه مطلب