مسائل و چالش های شاخه‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بررسی شد: گزارشی از نشست انجمن و مسائل آن

نشست انجمن و مسائل آن با موضوع «بررسی مسائل شاخه‌های استانی» در روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۸ در سالن جلسات دفتر ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی …

ادامه مطلب

راه اندازی نظام خدمات مشاوره اطلاعاتی در ایران سبب ساختارمند شدن این خدمات و افزایش فرصت های شغلی می شود: گزارش نشست مطالعات صنفی در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

 پنل مطالعات صنفی در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات با موضوع «مراکز مشاوره اطلاعاتی و نظام مشاوره اطلاعاتی ایران» در روز پنجشنبه مورخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۴ تا …

ادامه مطلب